Steven Clissen

Steven is afgestudeerd aan de faculteit diergeneeskunde in Gent waarna hij een internship gedaan heeft bij de universiteitskliniek bij de afdeling inwendige ziekten van de grote huisdieren. Tijdens zijn internship heeft Steven een voorliefde ontwikkeld voor de inwendige geneeskunde van het paard. Dit betekent dat koliek, andere maag- en darmklachten, huidproblemen, luchtwegproblemen en oogaandoeningen tot zijn dagelijks takenpakket behoren. Naast de gewone eerstelijns werkzaamheden is Steven onder andere verantwoordelijk voor de stalpatiënten en de beeldvorming tijdens keuringen.

Voor aanvang van de studie diergeneeskunde was Steven actief als ruiter en heeft hij de opleiding "instructeur en bedrijfsbegeleiding paardensport" afgerond aan het NHB Deurne.

Ga terug
© 2024 - Paardenkliniek Venlo
Created by