Identificatie & Registratie paardachtigen

Identificatie & registratieplicht van paardachtigen

Wat houdt dit exact in en wie doet wat?

Vanaf 21 april 2021 is het verplicht om alle paardachtigen (paarden, ponies, ezels, etc) te registreren op de locatie waar ze gehouden worden. De reden hiervoor is dat er in geval van problemen voor de volksgezondheid of bijvoorbeeld bij een ziekte uitbraak onder paarden zeer snel gehandeld kan worden. Hiermee wordt de kans op verspreiding aanzienlijk kleiner en is de situatie dus beter controleerbaar.

De verblijfplaats van de dieren dient een UBN te hebben. Dit staat voor Uniek Bedrijfs Nummer en kan aangevraagd worden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het kan zijn dat uw locatie reeds een UBN heeft omdat er ook andere dieren (schapen, geiten, koeien..) gehouden worden. In dat geval kunt u op het bestaande UBN de paarden registreren.

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de eigenaar van een paard (= exploitant paard) en de houder van een locatie (= exploitant locatie).

Onder exploitant van het paard wordt verstaan degene die verantwoordelijk is voor het paard. Deze persoon dient zijn/haar paard(en) te identificeren en te registreren. In de meeste gevallen is dit de eigenaar, maar dit kan ook een ruiter, huurder of andere verantwoordelijke zijn indien dit zo is afgesproken. Het is niet de pensionstalhouder die de verzorging op zich neemt voor zijn pensionklant.

De exploitant van de locatie is degene die verantwoordelijk is voor de registratie van zijn/haar locatie bij de RVO en krijgt dan een UBN. Vervolgens dient hij/zij de paarden die aanwezig zijn op de locatie te registreren onder het toegekende UBN. Deze persoon kan de eigenaar of bedrijfsleider zijn van de locatie, maar dit kan ook een huurder/pachter zijn van een locatie.

De exploitant van de locatie heeft voor de registratie van de paardachtigen (die langer dan 30dgn op zijn locatie verblijven) de unieke nummers nodig die horen bij de betreffende paardachtigen. Dit gaat om het chipnummer dat vermeldt staat in het paspoort. De paspoorten dienen tevens aanwezig te zijn op de locatie.

Zorg er dus voor dat:

  • Je paard gechipt én geregistreerd is
  • Je paard een paspoort heeft met daarin vermeld het chipnummer
  • Het paspoort bij het paard is (dus bij de exploitant van de locatie)
  • Voor alle betrokken partijen duidelijk is wie welke rol (en dus verantwoordelijkheid!) op zich neemt
  • Jonge veulens voor 6mnd leeftijd gechipt zijn en hun paspoort is aangevraagd bij de uitgevende instantie

Kijk voor meer informatie op:


Ga terug
© 2024 - Paardenkliniek Venlo
Created by