Keuringen

Het aanschaffen van een paard is een serieuze investering. Het is dan ook belangrijk om bij aanschaf of verkoop een goed en duidelijk beeld te schetsen van de conditie en algemene gezondheidstoestand van het paard. Een keuring is een moment opname en is bedoeld om een nauwkeurige inschatting te geven of het paard geschikt is voor het toekomstig doel wat men voor ogen heeft. Paardenkliniek Venlo verzorgt naast aan- en verkoop keuringen ook keuringen voor verzekering en hengstenkeuringen.

Een keuring verloopt volgens een standaard protocol en bestaat vaak uit 2 delen: een klinisch onderzoek en röntgenologisch onderzoek. De keuring is mede afhankelijk van de wensen en eisen van de (ver)koper. Zo kan deze ook bestaan uit alleen een klinische keuring of uitgebreid worden met aanvullende onderzoeken wanneer (ver)koper of dierenarts dit nodig acht.

Na controle van de identificatie van het paard wordt begonnen met de klinische keuring. Het klinisch deel bestaat uit een onderzoek van de diverse orgaansystemen, de verschillende skeletonderdelen, het beenwerk en de hoeven. Daarnaast vindt een bewegingsonderzoek plaats (inclusief buigproeven), waarbij de gangen en de totale beweging van het paard beoordeeld worden op zowel de harde als zachte bodem. Het opnemen van de klinische keuring op video is hierbij mogelijk. Wij nemen standaard bloed af van het gekeurde paard en zullen dit vervolgens 3 jaar bewaren. Op aanvraag van beide partijen kan dit bloed direct of later onderzocht worden. 

Na de klinische keuring is het mogelijk om nog een röntgenologisch onderzoek uit te voeren. Tijdens dit onderzoek worden verschillende benige structuren van het paard beoordeeld en geclassificeerd. Zowel voor de benen als voor de rug en nek beschikken wij over goede apparatuur om zo de beste beeldkwaliteit te verkrijgen.

Ook het uitvoeren van verdere aanvullende onderzoeken behoren tot de mogelijkheid, zoals endoscopie, bloedonderzoek of echografie.

Paardenkliniek Venlo heeft zich toegespitst op het verzorgen van keuringen met een hoge kwalitatieve standaard. Wij werken ook regelmatig samen met verschillende buitenlandse keuringsdierenartsen, hierbij is transparantie, goede communicatie en vertrouwen de sleutel. Om deze reden is het ook mogelijk om de keuring vast te leggen op video.

Ga terug
Keuringen
© 2024 - Paardenkliniek Venlo
Created by